Powołanie Fundacji Rozwoju Polskiej Kolorystyki

Fundacja Rozwoju Polskiej Kolorystyki powstała dla wspierania działalności początkowo Polskiego Komitetu Kolorystyki, działającego przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, a obecnie Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów.

Fundacja Rozwoju Polskiej Kolorystyki została prawnie ustanowiona dzięki inicjatywie Fundatorów, którymi byli:

Józef Mielicki
Marian Okoniewski
Jadwiga Sójka-Ledakowicz
Wojciech Szafnicki
Włodzimierz Szczepaniak

Grupa inicjatywna opracowała statut, który stanowił podstawę do rejestracji Fundacji.

Oświadczenie woli o ustanowieniu Fundacji, w postaci aktu notarialnego podpisane zostało przez wymienionych powyżej Fundatorów w dniu 25 lutego 1993 r. Jest to więc oficjalna data powstania Fundacji Rozwoju Polskiej Kolorystyki.

Fundacja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, który został ponownie ustanowiony do prowadzenia właściwej księgi rejestrowej. Zgodnie ze statutem wybrane zostały i zgłoszone do rejestru władze Fundacji:

 
Rada Fundacji:         Józef Mielicki
                       Wojciech Szafnicki
                       Włodzimierz Szczepaniak
                       Jadwiga Sójka-Ledakowicz
                       Halina Baraniak
                       Marian Okoniewski
                       Włodzimierz Dominikowski
                       Włodzimierz Malinowski
                       Alicja Kawiorska
                       Bogumił Gajdzicki
                       Danuta Żyżka
                       Mirosław Graliński
                       Anna Polka
                       Teresa Basińska
 
Zarząd Fundacji:       Włodzimierz Szafnicki
                       Włodzimierz Szczepaniak
                       Halina Baraniak
                       Marian Okoniewski
                       Włodzimierz Dominikowski
                       Włodzimierz Mailnowski

2 grudnia 1998 r. zmarł nieodżałowany Prezes Fundacji Wojciech Szafnicki. Decyzją Rady Fundacji do czasów wyborów kierował tymczasowo Zastępca Prezesa Włodzimierz Szczepaniak.

Powołanie nowych władz Fundacji nastąpiło na zebraniu w dniu 10 maja 1999 r.

 
Rada Fundacji  
 
Przewodniczący:        Józef Mielicki
 
V-ce przewodniczący:   Mirosław Graliński
 
Członkowie:            Jerzy Szadowski
                       Stanisław Pruś
                       Danuta Żyżka
                       Wojciech Czajkowski
                       Anna Polka
 
 
Zarząd Fundacji 
 
Prezes:                Włodzimierz Szczepaniak
 
V-ce prezes:           Eugeniusz Klimek
 
Sekretarz:             Teresa Basińska
                       Bogumił Gajdzicki
               
Członkowie:            Jadwiga Sójka-Ledakowicz
                       Alicja Kawiorska
                       Włodzimierz Dominikowski