§ 17

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.