§ 4

  1. Fundacja działa w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Polskich Chemików Kolorystów, w skrócie SPChK, z siedzibą w Łodzi, Pl. Komuny Paryskiej 5a.
  2. Dla efektywnego działania Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

§ 5

Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę.

§ 5

  1. Majątkiem Fundacji jest fundusz założycielski, na który składajš się kwoty wpłacone przez fundatorów.
  2. Dochodami Fundacji są: