§ 7

  1. Celem Fundacji jest gromadzenie i pomnażanie środków na inicjowanie, wspieranie i realizowanie działaności Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów w zakresie wytwarzania i aplikacji barwników i środków pomocniczych dla przemysłu chemicznego i włókienniczego.
  2. W celu wspierania prac naukowo-badawczych z zakresu kolorystyki i wykończalnictwa Fundacja może ustanawiać stypendia krajowe i zagraniczne oraz nagrody indywidualne i zbiorowe.

§ 8

  1. Fundacja może prowadzić działaność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
  2. Rozpoczęcie działaności gospodarczej wymaga zgody Rady Fundacji.