§ 9

Działalność Fundacji prowadzona jest na podstwie planów opracowanych przez Zarząd Fundacji w porozumieniu z Radą Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów i zatwierdzonych przez Radę Fundacji.

§ 10

Organami Fundacji są: