Wincenty Wojtkiewicz     

Wincenty Wojtkiewicz
(1905-1968)


Prof. dr Wincenty Wojtkiewicz urodził się 29 sierpnia 1905 r. w Wilnie, gdzie ukończył w 1925 r. gimnazjum. Studia rozpoczął na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W 1931 r. uzyskał stopień magistra filozofi i w zakresie chemii. We wrześniu 1939 r. został zmobilizowany, a następnie internowany w Rumunii, po czym, we Francji uczestniczył w walkach 2. Dywizji Strzelcow Pieszych. Po klęsce armii francuskiej w maju 1940 r. został internowany w Szwajcarii w obozie uniwersyteckim w Winterthur, gdzie był wykładowcą i kierownikiem studium chemicznego.

Po obronie pracy doktorskiej na Politechnice w Zurichu uzyskał w 1946 r. stopnień doktora nauk chemicznych. W 1949 r. powrocił do kraju i zorganizował w Politechnice Łodzkiej od podstaw Katedrę Technologii Barwnikow, ktorą kierował pełniąc kolejno funkcję docenta i profesora.

Wykładał chemię oraz technologię barwnikow i połproduktow na Wydziałach Chemicznym i Włokienniczym. Skompletował zespoł dydaktyczny i badawczy. Był autorem wiele skryptow i podręcznikow. Wspołpracował z przemysłem i jego zapleczem badawczym. Wpływał na kształtowanie planow rozwoju tego przemysłu. W kierowanych przez niego zespołach powstały liczne opracowania, ktorych znaczna część znalazła praktyczne zastosowanie. Doceniał znaczenie powiązania badań naukowych z możliwością ich wykorzystania w przemyśle.

Za swą działalność był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Profesor Wincenty Wojtkiewicz zmarł przedwcześnie 31 stycznia 1968 roku.

źródło: Informator Chemika Kolorysty