Fundacja Rozwoju Polskiej Kolorystyki

 

Działalność

Głównym celem statutowym Fundacji jest gromadzenie i pomnażanie środków finansowych, które przeznaczone są na wspieranie działalności Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów oraz inicjatyw własnych.

Fundacja finansuje ze środków własnych działalność związaną z udostępnianiem odbiorcom krajowym atestowanych materiałów do badań odporności wybarwień wg. standardów obowiązujących w Krajach Unii Europejskiej. Dystrybucja materiałów odbywa się na zasadzie sprzedaży po kosztach własnych. Ceny materiałów pochodzących z poszczególnych dostaw ustalane są każdorazowo z uwzględnieniem kosztów zakupu i transportu. Nie wliczane są natomiast koszty administracyjne dystrybucji, które ponosi Fundacja. Zaangażowanie Fundacji dotyczy również finansowania niezbędnych zapasów materiałów.

Fundacja podjęła ostatnio inicjatywę wydawniczą. Dotyczy ona wydawania okresowo ( 1-2 razy w roku) broszurowego „Informatora Chemika kolorysty”. Zamierzeniem zespołu jest dotarcie do czytelnika z informacjami szczególnie interesującymi grono kolorystów. Członkowie zespołu liczą na bezpośrednie uwagi i sugestie czytelników. Pełne koszty druku i dystrybucji „Informatora” pokrywane są z funduszy Fundacji. Czytelnicy otrzymują poszczególne egzemplarze nieodpłatnie.

Skutecznie została zakończona dystrybucja książki dr inż. Józefa Mielickiego pt. „Zarys wiadomości o barwie”. Nakład tej książki wynosił 500 egzemplarzy.

Nakładem Fundacji wydane zostało obszerne dwutomowe opracowanie prof. dr. hab. n.t. Stefana Brzezińskiego pt. „Drukarstwo włókiennicze”.

W 2000 roku podjęto decyzję o ustanowieniu systemu corocznych nagród dla absolwentów szkół wyższych i średnich za wyróżnające się prace dyplomowe z dziedziny kolorystyki. W latach 2001, 2002 i 2003 przyznano nagrody za wyróżnające się prace magisterskie z Wydziału Chemicznego i Wydziału Inżynierii i Marketingu Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.

Fundacja pomaga również w udostępnianiu niektórych źródeł informatycznych z dziedziny kolorystyki. Zakupiono między innymi wydawnictwo „Colour Index” na nośniku elektronicznym. Zawiera ono najnowszą wersję międzynardowego wykazu barwników opracowywaną systematycznie przez The Society of Dyers and Colourists. Nosnik ten, jako depozyt, został przekazany Katedrze Barwników Politechniki Łódzkiej i jest ogólniedostepny dla zainteresowanych.

Fundacja rozpoczęła w 2001 roku prenumeratę czasopisma pt. „Advances in Colour Science and Technology wydawanego przez Departament of Colour Chemistry University of Leeds. Czasopismo to zawiera niezwykle interesujące artykuły z dziedziny chemii barwników i technologii włókienniczej. Prezentowane są prace własne Uniwersytetu w Leeds, niedostępne w innych źródłach. czasopismo to jest dostępne w Bibliotece Chemicznej Politechniki łódzkiej.

Fundacja wspiera również współpracę międzynarodową Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów z Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Chemików Włókienników i Kolorystów (IFATCC). Fundacja finansuje również współpracę SPChK ze związkiem Czeskich Chemików Włókienników i Kolorystów

Lokalizacja

Pl. Komuny Paryskiej 5a,

90-007 Łódź

dyżury

środa 1000 – 1200

piątek 1200 – 1500

NR KONTA BANKOWEGO FUNDACJI

BANK MILLENIUM

18 1160 2202 0000 0000 2924 5301

tELEFON I FAX

tel. (0-42) 632-89-67

fax (0-42) 632-50-03

Email

kolorysci@kolorysci.org.pl

Stowarzyszenie Polskich Chemików Kolorystów