Fundacja Rozwoju Polskiej Kolorystyki

Historia

Powołanie Fundacji Rozwoju Polskiej Kolorystyki

 Fundacja Rozwoju Polskiej Kolorystyki powstała dla wspierania działalności początkowo Polskiego Komitetu Kolorystyki, działającego przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, a obecnie Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów.

Fundacja Rozwoju Polskiej Kolorystyki została prawnie ustanowiona dzięki inicjatywie Fundatorów, którymi byli: 

 

Józef Mielicki
Marian Okoniewski
Jadwiga Sójka-Ledakowicz
Wojciech Szafnicki
Włodzimierz Szczepaniak

 

Grupa inicjatywna opracowała statut, który stanowił podstawę do rejestracji Fundacji.

 

Oświadczenie woli o ustanowieniu Fundacji, w postaci aktu notarialnego podpisane zostało przez wymienionych powyżej Fundatorów w dniu 25 lutego 1993 r. Jest to więc oficjalna data powstania Fundacji Rozwoju Polskiej Kolorystyki.

 

Fundacja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, który został ponownie ustanowiony do prowadzenia właściwej księgi rejestrowej. Zgodnie ze statutem wybrane zostały i zgłoszone do rejestru władze Fundacji:

 

Rada Fundacji:          

Józef Mielicki

Wojciech Szafnicki

Włodzimierz Szczepaniak

Jadwiga Sójka-Ledakowicz

Halina Baraniak

Marian Okoniewski

Włodzimierz Dominikowski

Włodzimierz Malinowski

Alicja Kawiorska

Bogumił Gajdzicki

Danuta Żyżka

Mirosław Graliński

Anna Polka

Teresa Basińska

 Zarząd Fundacji:     

Włodzimierz Szafnicki 

Włodzimierz Szczepaniak

Halina Baraniak       

Marian Okoniewski 

Włodzimierz Dominikowski 

Włodzimierz Mailnowski

 

2 grudnia 1998 r. zmarł nieodżałowany Prezes Fundacji Wojciech Szafnicki. Decyzją Rady Fundacji do czasów wyborów kierował tymczasowo Zastępca Prezesa Włodzimierz Szczepaniak.

 Powołanie nowych władz Fundacji nastąpiło na zebraniu w dniu 10 maja 1999 r.

 Rada Fundacji 

 Przewodniczący:           

Józef Mielicki

V-ce przewodniczący:  

Mirosław Graliński

Członkowie:                   

Jerzy Szadowski

Stanisław Pruś

Danuta Żyżka

Wojciech Czajkowski

Anna Polka

Zarząd Fundacji

Prezes:               

Włodzimierz Szczepaniak

V-ce prezes:          

Eugeniusz Klimek

Sekretarz:            

Teresa Basińska

Bogumił Gajdzicki

Członkowie:           

Jadwiga Sójka-Ledakowicz

Alicja Kawiorska

Włodzimierz Dominikowski

Lokalizacja

Pl. Komuny Paryskiej 5a,

90-007 Łódź

dyżury

środa 1000 – 1200

piątek 1200 – 1500

NR KONTA BANKOWEGO FUNDACJI

BANK MILLENIUM

18 1160 2202 0000 0000 2924 5301

tELEFON I FAX

tel. (0-42) 632-89-67

fax (0-42) 632-50-03

Email

kolorysci@kolorysci.org.pl

Stowarzyszenie Polskich Chemików Kolorystów