Stowarzyszenie Polskich Chemików Kolorystów

WŁADZE

Prezes SPChK:
Bogumił Gajdzicki
Wiceprezes SPChK:
Stanisław Pruś
Lucyna Bilińska
Skarbnik:
Zenon Grabarczyk
Sekretarz:
    Kazimierz Blus
Alicja Kawiorska
Członek:
   Aleksandra Markowska
Grzegorz Pogoda

Joanna Szkiela

Komisja Rewizyjna:
Włodzimierz Dominikowski
Joanna Lewartowska
Lucjan Szuster
Honorowy Prezes Stowarzyszenia:
    prof. Jerzy Szadowski
dr Włodzimierz Szczepaniak

prof.Wojciech Czajkowski
Honorowy Członek Stowarzyszenia:
prof. Stefan Brzeziński

STOWARZYSZENIE

„Stowarzyszenie Polskich Chemików Kolorystów jest organizacją naukowo-techniczną nawiązującą do tradycji założonego w 1930 r. Polskiego Towarzystwa Chemików Kolorystów, którego główne cele w okresie powojennym były realizowane w ramach stowarzyszeń NOT w sekcjach Farbiarsko-Wykończalniczej, Barwnikarsko – Kolorystycznej i od 1959 r. przez Polski Komitet Kolorystyki.”

Lokalizacja

Pl. Komuny Paryskiej 5a,

90-007 Łódź

tELEFON I FAX

tel. (0-42) 632-89-67

fax (0-42) 632-50-03

dyżury

środa 1000 – 1200

piątek 1200 – 1500

Email

kolorysci@kolorysci.org.pl

nr konta bankowego

PKO BP SA I/O Łódź

17 1020 3352 0000 1102 0077 5148

nADCHODZĄCE WYDARZENIA

2020

XXXVI SEMINARIUM SZKOLENIOWE POLSKICH KOLORYSTÓW

Fundacja Rozwoju Polskiej Kolorystyki