Studia podyplomowe

18 stycznia 2010 r. została uruchomiona rekrutacja na studia podyplomowe na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów:

  • Chemiczna obróbka wyrobów włókienniczych
  • Konserwacja wyrobów włókienniczych
  • Projektowanie i architektura tekstyliów


Miejsce składania kompletnych dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej:

Politechnika Łódzka 
Regionalne Biuro Projektu
Dział Kształcenia, pokój 102
ul. Ks. I. Skorupki 10/12,
90-924 Łódź
tel. 42 631-20-93

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w poniedziałek i piątek w godzinach od 15:30 do 18:00 
oraz we wtorek i środę w godzinach od 8:30 do 15:30 

Więcej informacji na stronie: podyplomowe.tech.edp.org.pl

Lokalizacja

Pl. Komuny Paryskiej 5a,

90-007 Łódź

dyżury

środa 1000 – 1200

piątek 1200 – 1500

nr konta bankowego

PKO BP SA I/O Łódź

17 1020 3352 0000 1102 0077 5148

tELEFON I FAX

tel. (0-42) 632-89-67

fax (0-42) 632-50-03

Email

kolorysci@kolorysci.org.pl