Władze

Władze
Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów

Prezes SPChK:
Anetta Walawska
Wiceprezes SPChK:
Bogumił Gajdzicki
Stanisław Pruś
Lucyna Bilińska
Skarbnik:
Zenon Grabarczyk
Sekretarz:
Zdzisława Mrozińska
Członek:
Joanna Szkiela
Grzegorz Pogoda
Waldemar Machnowski

Komisja Rewizyjna: 
Przewodniczący – Marcin Kudzin
Wiceprzewodnicząca – Marianna Romanowicz
Sekretarz – Joanna Lewartowska

Honorowy Prezes Stowarzyszenia
prof. Jerzy Szadowski
prof. Wojciech Czajkowski
dr Włodzimierz Szczepaniak
inż. Włodzimierz Dominikowski

 

  Lokalizacja

  Pl. Komuny Paryskiej 5a,

  90-007 Łódź

  tELEFON I FAX

  tel. (0-42) 632-89-67

  fax (0-42) 632-50-03

  dyżury

  środa 1000 – 1200

  piątek 1200 – 1500

  Email

  kolorysci@kolorysci.org.pl

  nr konta bankowego

  PKO BP SA I/O Łódź

  17 1020 3352 0000 1102 0077 5148