Władze

Władze
Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów

Prezes SPChK:
Bogumił Gajdzicki
Wiceprezes SPChK:
Stanisław Pruś
     Lucyna Bilińska
Skarbnik:
Zenon Grabarczyk
Sekretarz:
Kazimierz Blus
Alicja Kawiorska 
Członek:
Aleksandra Markowska
Grzegorz Pogoda

Joanna Szkiela

Komisja Rewizyjna: 
Włodzimierz Dominikowski
Joanna Lewartowska
Lucjan Szuster
Honorowy Prezes Stowarzyszenia
prof. Jerzy Szadowski
dr Włodzimierz Szczepaniak 

prof.Wojciech Czajkowski


Honorowy Członek Stowarzyszenia
prof. Stefan Brzeziński

 

  Lokalizacja

  Pl. Komuny Paryskiej 5a,

  90-007 Łódź

  tELEFON I FAX

  tel. (0-42) 632-89-67

  fax (0-42) 632-50-03

  dyżury

  środa 1000 – 1200

  piątek 1200 – 1500

  Email

  kolorysci@kolorysci.org.pl

  nr konta bankowego

  PKO BP SA I/O Łódź

  17 1020 3352 0000 1102 0077 5148