Blog

Aktualności

SPChK wspiera Projekt ENTeR

Projekt: nr CE 1136 - Expert Network on Textile Recycling - akronim ENTeR Oś priorytetowa 1 - Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności EUROPY ŚRODKOWEJ Cel tematyczny 1 - Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji...

Lokalizacja

Pl. Komuny Paryskiej 5a,

90-007 Łódź

tELEFON I FAX

tel. (0-42) 632-89-67

fax (0-42) 632-50-03

dyżury

środa 1000 – 1200

piątek 1200 – 1500

Email

kolorysci@kolorysci.org.pl

nr konta bankowego

PKO BP SA I/O Łódź

17 1020 3352 0000 1102 0077 5148