SPChK wspiera Projekt ENTeR

utworzone przez | lip 1, 2017 | Aktualności

Projekt:

nr CE 1136 – Expert Network on Textile Recycling – akronim ENTeR

Oś priorytetowa 1 – Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności EUROPY ŚRODKOWEJ
Cel tematyczny 1 – Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji
Termin realizacji: 1.07.2017 – 30.06.2020

Budżet projektu: 2,01 mln Euro w tym finansowanie z EFRR 1,65 mln Euro

Projekt ENTeR koncentruje się na redukcji odpadów, aby zapobiec wyczerpaniu nieodnawialnych zasobów w przemyśle tekstylnym. Zwiększy zdolność innowacyjną firm tekstylnych w Europie Środkowej, poprawi trwałe powiązania między przemysłowymi obszarami włókienniczymi oraz przyczyni się do bliższej współpracy w zakresie gospodarowania odpadami i koncepcji circular economy.
Partnerzy projektu zlokalizowani są w pięciu krajach Europy Środkowej, w których znacząco reprezentowany jest sektor przemysłu włókienniczego.
Projekt ma na celu przyspieszenie współpracy między zaangażowanymi regionami włókienniczymi, promowanie wspólnej oferty innowacyjnych usług przez główne lokalne centra badawcze i stowarzyszenia biznesowe (Virtual Center).
W projekcie przewidziano udział podmiotów publicznych zainteresowanych w określaniu strategicznego planu działań (Action Plan) bazującego na zasadach circular economy. Projekt dotyczy zarządzania i optymalizacji odpadów, biorąc pod uwagę tzw. life cycle design (lub eco-design). Celem jest wykazanie korzyści z modelu operacyjnego współpracy wśród badaczy i partnerów biznesowych, opartego na narzędziu internetowym (online platform) i dzieleniu się umiejętnościami dotyczącymi waste eco-design i efektywnego wykorzystywania zasobów.

Zaangażowane regiony i instytucje:
Lombardia, Włochy
CENTROCOT – Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento SPA – Lead Partner
UVIVA – Unione degli Industriali della Provincia di Varese

Nyugat-Dunántúl, Közép-Magyarország, Węgry
PBN – Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület,
INNOVATEXT – Textilipari Műszaki Fejlesztő és Vizsgáló Intézet Zrt.

Chemnitz, Niemcy
STFI – Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V.,
S!T – SACHSEN!TEXTIL e. V.

Severovýchod, Czechy
INOTEX spol. s r.o,
ČTPT – Česká Technologická Platforma pro Textil

Łódzkie, Łódź, Polska
IW – Instytut Włókiennictwa,
PIOT – Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego

Więcej informacji: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/3.html ; www.iw.lodz.pl ; www.textiles.pl

Zapraszamy przedsiębiorstwa z branży włókienniczej zwłaszcza Regionu Łódzkiego do współpracy w ramach projektu ENTeR, którego celem jest wsparcie firm w zarządzaniu odpadami
Korzyści płynące z włączenia się do projektu w charakterze interesariuszy:

– udział w ankiecie dotyczącej odpadów włókienniczych; wyniki ankiety posłużą m.in. do mapowania odpadów włókienniczych w regionie łódzkim i okolicach,
– możliwość wizyty realizatorów projektu, w tym z zagranicy bezpośrednio u przedsiębiorcy w celu zapoznania się z sytuacją i ewentualnymi problemami przedsiębiorstwa w zakresie odpadów włókienniczych,
– możliwość charakterystyki odpadów włókienniczych danego przedsiębiorstwa,
– możliwość opracowania metody zagospodarowania odpadów włókienniczych przedsiębiorstwa („pilot case”),
– uzyskanie dostępu do platformy on-line z bazą dot. odpadów włókienniczych
– udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu circular economy, life cycle design, korzystania z platformy on-line,
– uzyskanie bieżącej informacji o postępach w realizacji projektu (e-raporty).

Kontakt:
IW – ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź
mail: ledakowicz@iw.lodz.pl / tel. 42 6163 110 lub 6163 144
PIOT – ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
mail: a.krysiak@textiles.pl / tel. 42 6361 231

Lokalizacja

Pl. Komuny Paryskiej 5a,

90-007 Łódź

dyżury

środa 1000 – 1200

piątek 1200 – 1500

nr konta bankowego

PKO BP SA I/O Łódź

17 1020 3352 0000 1102 0077 5148

tELEFON I FAX

tel. (0-42) 632-89-67

fax (0-42) 632-50-03

Email

KOLORYSCI@KOLORYSCI.ORG.PL