Wydawnictwa

Zarys wiadomości o barwie

Autor: Józef Mielicki

Dostępność: Nakład wyczerpany

Cena: Nakład wyczerpany

Drukarstwo włókiennicze tom I

Autor: Stefan Brzeziński

Dostępność: Dostępna

Cena: 60 zł (dla członków SPChK 50 zł)

Drukarstwo włókiennicze tom II

Autor: Stefan Brzeziński

Dostępność: Dostępna

Cena: 70 zł (dla członków SPChK 60 zł)

Barwnikarstwo w Polsce

Autor: Tomasz Budzisz

Dostępność: Dostępna

Cena: 20 zł

Lokalizacja

Pl. Komuny Paryskiej 5a,

90-007 Łódź

dyżury

środa 1000 – 1200

piątek 1200 – 1500

nr konta bankowego

PKO BP SA I/O Łódź

17 1020 3352 0000 1102 0077 5148

tELEFON I FAX

tel. (0-42) 632-89-67

fax (0-42) 632-50-03

Email

kolorysci@kolorysci.org.pl