zapis na wydarzenia

Formularz zapisu

Formularz zapisu na wydarzenia

Dzień i godzina przyjazdu

Zgoda na przetwarzanie danych

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT

4 + 13 =

Lokalizacja

Pl. Komuny Paryskiej 5a,

90-007 Łódź

dyżury

środa 1000 – 1200

piątek 1200 – 1500

nr konta bankowego

PKO BP SA I/O Łódź

17 1020 3352 0000 1102 0077 5148

tELEFON I FAX

tel. (0-42) 632-89-67

fax (0-42) 632-50-03

Email

kolorysci@kolorysci.org.pl