SPChK wspiera Projekt ENTeR

Projekt: nr CE 1136 – Expert Network on Textile Recycling – akronim ENTeR Oś priorytetowa 1 – Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności EUROPY ŚRODKOWEJ Cel tematyczny 1 – Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju...